E-post/Användarnamn

Lösenord

Registrera dig | Glömt lösenord

Verksamhet inom installation av el, tele & data

Sålt alt_text

Kontaktinformation


Småbolagsknuten
Verksamhet inom installation av el, tele & data
Tjänster/Konsulter 070 - 640 50 11
4,2 070 - 640 50 11
mats.lundqvist@swedbankff.se
Mats Lundqvist

Branscher/Intressen


Bygg och anläggningar IT/Telekom

Målbild/Omsättning


Upp till 1 mkr 3 mkr 5 mkr

Anställda


Antal anställda: 4

Investerings geografi


Län Jämtlands län Kommun Åre

Övrigt


Bolagets verksamheten består i huvudsak med el-, tele-, data- och larm installationer samt försäljning och service.Bolagets geografiska marknad omfattar Åre med omnejd och kunderna finns främst inom segmenten hotell, offentlig förvaltning, fastighetsägare samt byggbolag.Bolaget har i dagsläget 4 anställda inklusive ägaren varav 3 montörer samt en deltid inom administration.Det finns stor utvecklingspotential av verksamheten både gällande den geografiska marknaden och produkt-/tjänsteutbudet.Bolagets största styrkor är främst:

- Stor erfarenhet inom branschen

- Hög tillgänglighet

- Personligt bemötande

- Kundfokusering och problemlösning

- Serviceinriktad personal

- Flexibelt arbetssätt och klok hantering.De viktigaste egenskaperna ur ett företagsperspektiv är förmågan att kontrollera flödet från inköp, via installation och nedlagd tid per projekt till hantering av fakturering. Kontroll av processen skapar utmärkta möjligheter till ett stabilt ekonomiskt utfall och hög kvalitet på utför arbete. Utvecklingspotential finns främst genom satsning på vidareutbildning samt att datorisera materialhantering och nedlagd tid i kundprojekt.Bolaget är medlem i EIO (Elektriska Installatörorganisationen) vilket är en är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vidare är Bolaget med i Elrätt vilket är ett samarbetsprojekt mellan EIO och Sveriges Elgrossister SEG med syfte att informera om möjligheterna med modern elteknik.Bolaget har kreditvärdighet AAA sedan många år tillbaka. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.Ett förvärv av Bolaget med dess upparbetade kund- och leverantörsrelationer samt kompetenta personal ger en ny ägare möjligheter till en bra investering. Bolagets in-riktning på tillgänglighet och kvalitet har borgat för god lönsamhet och god uthållighet.

Bilder

Filer

För att kunna ta del av nedladdningsbara filer så måste du vara inloggad.