E-post/Användarnamn

Lösenord

Registrera dig | Glömt lösenord

Operatör inom radiotelefonisystem

Sålt alt_text

Kontaktinformation


Operatör inom radiotelefonisystem
Bygg och anläggningar
2,2

Branscher/Intressen


IT/Telekom

Målbild/Omsättning


3 mkr 5 mkr 10 mkr

Anställda


Antal anställda: 3

Investerings geografi


Län Västernorrlands län Kommun

Övrigt


Bolaget har byggt och bedriver ett radiotelefonisystem med ett nätverk av egna radiobasstationer för trådlös kommunikation. Bolaget har även en unik uthyrningsverksamhet, där exklusiva kommunikationstjänster snabbt kan upprättas via en mobil basstation. Systemet har en oslagbar yttäckande funktion jämfört med andra mobiloperatörer. Bolagets omsättning uppgick till c:a 2,2 Mkr per 2013 med ett resultat efter finansnetto på c:a 220 tkr.

Bolaget är i huvudsak ett tjänsteföretag där c:a 3/5 av intäkterna bygger på kvartalsvis fakturering av abonnenterna och c:a 2/5 baseras på försäljning och service av kundutrustning och tillbehör. Inom nuvarande affärsområde utvecklar Bolaget med jämna mellanrum nyheter och nya funktioner för sina befintliga kunder.

Bolaget har under de verksamma åren skaffat sig en bred kundkrets vilket minskar verksamhetens sårbarhet vid konjunktursvackor och andra oförutsedda händelser. Bolaget kunder består idag av bland annat institutioner, myndigheter, elbolag, vindkraftbolag, skogbolag, industrier, helikopterbolag, turistbolag, mindre bolag i alla kategorier samt allmänheten i dessa områden i övrigt.

Det finns stort potential för Bolagets tjänster. På grund av det svenska kopparnätet för fast telefoni håller på att monteras ner så skapas en ny marknad för Bolaget beroende på den täckningsgrad som Bolaget i dag är ensamt om.

I försäljningen ingår byggnader, master, utrusning, radiobasstationer (med master, teknikbodar och inventarier). Samtliga stationer och anläggningar finns väl dokumenterade. Total investering överstiger 10 Mkr.

Fördelar med förvärvet:

Låga driftkostnader på grund av en strömsnål utrustning vilken även kan drivas med solceller i fjällen.

Systemet har ännu inte haft några driftstop vid t.ex. stormar med mera.

Helt egen infrastruktur som inte är beroende av andra operatörer inom regionen.

Egen mjukvaruutveckling vilket medför att Bolaget snabbt kan anpassa sig efter kundernas önskemål.

Bolagets verksamhet har överlevt övriga operatörer under 33 år vilket borgar för stor styrka i verksamheten.

För mer information - kontakta Småbolagsknuten

Bilder

Filer

För att kunna ta del av nedladdningsbara filer så måste du vara inloggad.