E-post/Användarnamn

Lösenord

Registrera dig | Glömt lösenord

Motorhuset i Sundsvall

alt_text

Kontaktinformation


Fastighetsbestånd
Motorhuset i Sundsvall
Fastigheter

Branscher/Intressen


Fastigheter

Målbild/Omsättning


10 mkr

Investerings geografi


Län Västernorrlands län Kommun Sundsvall

Övrigt


Bolagets verksamhet består i att hyra ut och förvalta lokaler till främst företag inom motorbranschen. Bolaget äger i dagsläget 2 fastigheter belägna på Björneborgsgatan i Sundsvall, Björneborg 3 samt Björneborg 13. Den ena fastigheten, Björneborg 13, innefattar en byggnad på totalt 1 075 m2 uthyrningsbar area med 6 lokaler efter pågående ombyggnation. Den andra fastigheten, Björneborg 3, består av en obebyggd tomt och är belägen intill Björneborg 13. Fastigheten har en tomtareal på totalt 2 255 m2.

Fastigheterna är belägna utmed Björneborgsgatan, på södra sidan av Sundsvallsfjärden. Den nya bron över Sundsvallsfjärden (E4) och början av E14 ligger c:a 300 meter från fastigheterna. Björneborgsgatan är den första delen av E14.

Området består av bostäder samt kontors- och mindre industrifastigheter. Sundsvalls brandstation ligger inom ett par hundra meter från Björneborg 13 och 3. In till Sundsvalls centrum är det c:a 2 km och detta nås på mindre än 5 minuter med bil. Sundsvalls centralstation ligger ännu närmare. Strax utanför fastigheten finns en kommunal busshållplats.

För hyresgäster i Motorhuset i Sundsvall AB innebär detta dels goda skyltlägen, utmed E14, samt snabb tillgång till såväl centrala Sundsvalls service och de stora transportlederna E4 och E14.

Samtliga lokaler är i dagsläget uthyrda med undantag för en större, nybyggd, lokal.

Totala hyresintäkter per 2013 uppgick till c:a 878 tkr. Den totala kostnaden bedöms uppgå till c:a 336 000 kr per år vilket motsvarar c:a 312 kr/m2. Inklusive fastighetsskatten ger detta ett driftnetto på c:a 532 tkr.

Bilder

Filer

För att kunna ta del av nedladdningsbara filer så måste du vara inloggad.